Kültür Sanat

...

Dr. Öğr. Üyesi Hünerli “Dil ve Kimlik Bağlamında Gagauzlar”ı anlattı

Dr. Öğr. Üyesi Hünerli “Dil ve Kimlik Bağlamında Gagauzlar”ı anlattı

Çukurova Üniversitesi Türkoloji Araştırmaları Merkezi (ÇÜTAM) Kültür bu haftaki konuğu Kırklareli Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Bülent Hünerli oldu. Dr. Öğr. Üyesi Hünerli, “Dil ve Kimlik Bağlamında Gagauzlar” konulu sunumunu ÇÜTAM katılımcılarıyla paylaştı.

 

Gagauzların etnik kökenine dair pek çok farklı yaklaşımın olduğunu ifade eden Dr. Öğr. Üyesi Hünerli, 20. yüzyılın başında halkın kökeni ve etnik adıyla ilgili 18 farklı hipotezin ortaya atıldığını söyledi. Dr. Öğretim Üyesi Hünerli Bunlar arasında en önemli dört hipotezi ise şöyle sıraladı: Gagauzlar, Bulgar asıllıdır, Gagauzlar, Yunan asıllıdır, Gagauzlar, Selçuklu Türklerinden gelirler, Gagauzlar, Peçenek, Kuman veya Oğuz Türklerinden gelirler.

 

“Gagauzlar Günümüzde Bulgaristan, Yunanistan ve Kırım’da Bulunuyor.” 

Dr. Öğr. Üyesi Hünerli, Gagauzların 10. yüzyılda Karadeniz’in kuzeyinde çeşitli yerlere, 11. yüzyıldan itibaren Dobruca bölgesine, 19. yüzyılın ilk yarısında ise kitlesel olarak Besarabya topraklarına yerleştiklerini belirterek bu halkın günümüzde bulundukları yerler arasında Bulgaristan, Yunanistan ve Kırım’ın olduğunu söyledi.

 

Gagauzlara Dair Birçok Açıklamada Bulundu.

Sunumunda Gagauzların önde gelen liderlerine, dil ve edebiyatlarına yer veren Dr. Öğr. Üyesi Hünerli, bu halkın milli ve ruhani lideri olarak Mıhaıl Çakır Ortodoks olan Gagauzlara, İncil’i ve din kitaplarını Gagauz Türkçesine çevirerek büyük bir hizmette bulunduğunu Gagauzlar için önemli olan birçok eser bıraktığını ve hizmetlerinden dolayı Atatürk tarafından takdir edildiğini vurguladı. Dr. Öğr. Üyesi Hünerli sunumunda ayrıca Dionis Tanasoğlu ve Petri Moyse gibi Gagauzlar için önemli bir yere sahip olan birçok yazar ve şairden de bahsetti.

 

ÇÜTAM’A Gagauz Bayrağı Hediye Etti

Toplantı sonunda katılımcıların yönelttiği soruları cevaplayan ve ÇÜTAM’a bir Gagauz bayrağı hediye eden Dr. Öğretim Üyesi Bülent Hünerli’ye katkı ve katılımlarından dolayı Merkez Müdürü Prof. Dr. Deniz Abik tarafından plaket takdim edildi.