Kültür Sanat

...

ÇÜTAM Konferansları Online Devam Ediyor

ÇÜTAM Konferansları Online Devam Ediyor

Çukurova Üniversitesi Türkoloji Araştırmaları Merkezi (ÇÜTAM) Kültür Evi canlı yayınlarının konukları Uludağ Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Nesrin Karaca ile Fırat Üniversitesi İnsani ve Sosyal Bilimler Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Farih Arslan oldu. 

Türk Edebiyatında ‘Özne’ Olarak Kadınların Kısa Tarihi

“Türk Edebiyatında ‘Özne’ Olarak Kadınların Kısa Tarihi’ başlıklı konuşmasıyla ÇÜTAM katılımcılarıyla buluşan Prof. Dr. Karaca, Türk edebiyatında kadın edebiyatçıların konumunu geleneksel dönem ve yenileşme dönemi açısından değerlendirdi.

Prof. Dr. Karaca, kadın şairlerin çoğunlukla saray eşrafıyla bağlantılı olduklarını, zengin bir kültür ikliminden geldiklerini ve refah içinde olduklarını söyledi. Bazı şairlerin mutsuz evlilikler yaptıklarını da hatırlatan Prof. Dr. Karaca bu mutsuzluğun onları şiire yönelttiklerini söyledi.

Konuşmasını, yenileşme dönemini değerlendirerek sürdüren Prof. Dr. Karaca, bu dönemde, kadın edebiyatçı sayısının hem nitelik hem de nicelik yönünden farklılaştığını belirtti. 

Akifçe Söylemek: İstiklal ve İstikbalin Marşı

Mehmet Akif ve İstiklal Marşı’na yönelik çeşitli konular üzerinde duran Prof. Dr. Arslan ise, Mehmet Akif Ersoy’u “toplum içinde toplumu anlatan bir sosyolog, sentez adamı, güçlü bir şahsiyet, yokluk ve savaşların vicdanı” olarak ifade etti. Sanatçının sağlam bir gözlem ve sağlam bir konuşma diline sahip olduğunu belirten Prof. Dr. Arslan, Mehmet Akif’in Safahat adlı eserine dair önemli değerlendirmelerde de bulundu. Safahat’ın güçlü bir sentezden oluştuğunu dile getiren konuşmacı, Akif’in yanlış Batı algısından uzak olduğunu da hatırlattı. Mehmet Akif’i hassas bir ruh olarak nitelendiren Prof. Dr. Arslan, Akif’in bir şuur devri sanatçısı olduğunun altını çizdi.

Konuşmasını, İstiklal Marşı’nın yanı sıra başka milletlerin marşları üzerinde de durup bazı kıyaslamalar yaparak sürdüren Prof. Dr. Arslan, İstiklal Marşı’nı okuyarak konuşmasını tamamladı.

 Çukurova Üniversitesi Türkoloji Araştırmaları Merkezi Müdürü Prof. Dr. Deniz Abik konuşma sonrası, canlı yayın konuklarına katkı ve katılımlarından dolayı  teşekkürlerini etti.