Kampus

...

Çukurova Üniversitesi iç ve dış paydaşlarıyla buluştu

Çukurova Üniversitesi iç ve dış paydaşlarıyla buluştu

Çukurova Üniversitesi (ÇÜ) standartlarını yükseltme çalışmaları çerçevesinde, önemli bir toplantıya imza attı. Çukurova Üniversitesi Kalite Komisyonu “Hep birlikte En İyiye” sloganıyla 3 gün süren "Çukurova Üniversitesi İç ve Dış Paydaş Toplantıları” gerçekleştirdi.

Çukurova Üniversitesi Kongre Merkezi’nde yuvarlak masa toplantıları şeklindeki çalışmaya lisans öğrencilerine kazandırılan mesleki bilgi, beceri ve değerler konusunda öğrencilerin, öğretim üyelerinin, mezunların ve dış paydaşların görüşlerinin alınması amaçlandı.  “Hep Birlikte En İyiye” sloganıyla 3 gün süren "Çukurova Üniversitesi İç ve Dış Paydaş Toplantıları” Üniversitenin stratejik olarak gelişmesi ve ilerlemesi amacıyla 45 dakikalık iki oturum halinde gerçekleşti.

PROF. DR. KİBAR: “46 YILLIK BİRİKİMİYLE, ULUSAL VE ULUSLARARASI BAŞARILARIYLA ÜLKEMİZİN ÖNDE GELEN, BÖLGEMİZİN İSE LİDER ÜNİVERSİTESİYİZ”

Açılış konuşmasını yapan Rektör Prof. Dr. Mustafa Kibar Çukurova Üniversitesinin, kurumsal yapısını sağlam temellere oturtmasıyla, 46 yıllık birikimiyle, ulusal ve uluslararası başarılarıyla ülkemizin önde gelen, bölgemizin ise lider üniversitesi olmuş; yetkin akademik kadrosu, deneyimli idari personeli, öğrencileri, mezunları, işbirliği içinde olduğu akademik çevre, kamu ve özel kuruluşlarla geniş bir aile oluşturmayı başarmış büyük bir üniversite olduğunu söyledi. 

Prof. Dr. Kibar konuşmasına şöyle devam etti;

“Şüphesiz Üniversitemizin bu başarısının merkezinde kalite odaklı çalışmalar, liyakat esaslı iş bölümü, insana, doğaya sevgi ve saygı vardır. Bu sevgi ve saygı, geniş ailemize karşı sorumluluklarımızı bize her zaman hatırlatır. Bu sorumluluklarda Üniversitemizi daha ileriye götürme konusunda bizi motive etmektedir. İşte bu motivasyon, ulaştığımız her başarıyla birlikte yeni ve daha büyük hedefler ortaya koymamızı ve bu hedefler doğrultusunda daha çok çalışmamızı sağlamaktadır. Bilginin ivmelendiği ve küreselleşen dünyada, ülkemizdeki üniversitelerin ve kamu kurumlarının da köklü bir değişim içinde olması beklenmektedir. Eğitim ve kamu kurumları ile sektörün birbirinden etkilenerek bu dönüşüm ve değişimi ülke ve insanlık çıkarına ortak yararlara evriltilmesi hepimizin önemli görevleri arasındadır.”

“HEP BİRLİKTE EN İYİYE”

Üniversitelerin, meslek yaşamının gerektirdiği bilgi, beceri ve değerleri kazandırması ve bunun ötesinde toplumun aydınlanmasına kılavuzluk etmesinin beklendiğini ifade eden Prof. Dr. Kibar, meslek dünyasının isteği ile mezun yeterliği arasında uyum olmasının yanı sıra mezunlarımızın üretim ve sosyal mekanizmalara katılımıyla ülkemizin gelişmesine katkıda bulunmaları beklentisinde olduklarını söyledi.

Çukurova Üniversitesi’nin bu beklentiler doğrultusunda üst düzey standartlar oluşturma çalışmalarını sürdürdüğünü hatırlatan Prof. Dr. Kibar şunları kaydetti;

“Bu çalışmalara yön verirken siz iç ve dış paydaşlarımızın düşüncelerinin ve beklentilerinin alınmasını ve bundan sonra yapılacak tüm etkinliklerde bu görüşlerin göz önünde bulundurulmasını son derece önemsemekteyiz. Üniversitemiz Yükseköğretim Kurulu’nun "Misyon Farklılaşması ve İhtisaslaşma Projesi" kapsamında beş aday araştırma üniversitesi ve uluslararasılaşmada belirlenen pilot devlet üniversitelerinin içerisinde bulunduğundan, diğer hizmetlerini tam olarak yapmanın ötesinde araştırma ve uluslararasılaşmada mükemmeliyeti yakalama gayreti içindedir. Bu hedefi gerçekleştirmek üzere Üniversitemiz kalite güvence sistemini tam olarak yerleştirerek kendisine verilen kaynakları en etkin ve verimli şekilde kullanmanın yollarını aramakta; açıklık, şeffaflık, yenilikçilik, bilim, sanat ve estetiğin sınırlarını genişletmek için tüm olanaklarını seferber etmektedir. İç ve dış paydaşlarımızla geniş aile olarak güçlerimizi birleştirdiğimiz takdirde ulaşamayacağımız ideal ve hedef olamayacağını biliyorum. Bunun için sloganımızı “hep birlikte en iyiye” olarak belirledik. Bu toplantının, bizi yüksek ideallerimize taşıyacak önemli bir araç olduğuna ve toplantı sonuçlarının Üniversitemizin başarıya ulaşmasında önemli bir aşama olacağına inancım tamdır.”

BEYİN FIRTINASI YÖNTEMİ VE ODAK GRUP ÇALIŞMASI GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Rektör Prof. Dr. Mustafa Kibar’ın ardından Kalite Komisyonu adına Prof. Dr. Gülşah Seydaoğlu programın içeriği hakkında bilgiler aktarırken dış paydaş konuşmaları kısmında ise kurum temsilcileri ve mezunlar görüşlerini bildirdi.

Daha sonra Öğretim üyeleri, kurum temsilcileri, öğrenciler ve mezunlardan oluşan gruplar yuvarlak masa etrafında “Beyin Fırtınası yöntemi ile program değerlendirmesi ve Odak Grup Çalışması ile Üniversite değerlendirmesi” gerçekleştirildi. Toplantıda Çukurova Üniversitesini değerlendiren katılımcılar anket sorularını da yanıtlayarak toplantıya dair geri bildirim öneri ve dileklerini de bildirdi. Katılımcılardan üniversitenin vizyonu ve misyonunun geliştirilmesi, üniversiteden beklentiler ve fiziki imkânların değerlendirilmesi istenirken paydaşlar ile yapılabilecek çalışmalar da ele alındı.