Kampus

...

Çukurova Üniversitesi İletişim Fakültesi İLAD Tarafından Akredite Edildi

Çukurova Üniversitesi İletişim Fakültesi İLAD Tarafından Akredite Edildi

 

Çukurova Üniversitesi (ÇÜ) İletişim Fakültesi tarafından, Radyo Televizyon ve Sinema Bölümü için İletişim Araştırmaları Derneği'ne (İLAD) yapılan akreditasyon başvurusu değerlendirmeleri sonrası, bölümün akredite olmasına karar verildi.

 

14-17 Aralık 2019 tarihlerinde İletişim Fakültesi Radyo Televizyon ve Sinema Bölümü, İletişim Eğitimi Değerlendirme Akreditasyon Kurulu (İLEDAK) ekiplerinin saha ziyaretleri ile değerlendirilmeye tabi tutulan ÇÜ İletişim Fakültesi bu süreci tamamlayarak akredite oldu.

 

Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümünün Eğitimi Tescillendi

İLAD’in Akreditasyon Sertifikasını bir yıl süren değerlendirme çalışmalarının sonunda verildiğini ifade eden Fakülte Yönetimi Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü tarafından hazırlanan öz değerlendirme raporu üzerine İLEDAK değerlendirme ekibi tarafından yapılan çalışmalar ve kurum ziyareti sonucu oluşturulan ve İLEDAK üyelerince incelenerek son şekli verilen rapor ile programın 21.02.2020-20.02.2022 dönemi için akredite edildiği bildirildi.

 

İletişim eğitim programları için akreditasyon, değerlendirme ve bilgilendirme çalışmaları yaparak Türkiye’deki iletişim eğitiminin kalitesinin yükseltilmesini amaçlayan İLEDAK Değerlendirme Ekibinin, ÇÜ İletişim Fakültesi’ni 14-17 Kasım 2019 tarihleri arasında ziyaret ederek insan kaynakları, fiziki kaynak yeterliliği, teknoloji ve bilişim altyapısı ile akademik faaliyetler bakımından değerlendirdiği bildirildi. İletişim Fakültesi ve Stüdyo Binasını gezen değerlendiriciler, bölüm ziyaretini gerçekleştirerek genel ve programa özgü pek çok ölçüt değerlendirilerek program eğitim amaçları, öğretim çıktıları, öğretim kadrosu, program altyapısı, kurum desteği ve parasal kaynaklar ile organizasyon ve karar alma süreçlerine ilişkin birçok konuyu inceledi. Öğretim üyeleri ve öğrencilerle bir araya gelip onların fikirlerini de alan İLEDAK Değerlendirme Ekibi, hazırladıkları sonuç raporunda tüm kriterleri dikkate alarak sonuca vardı.          

 

Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü İLAD Garanti Markasını Kullanma Hakkını Elde Etti.

İLAD İletişim Araştırmaları Derneği, TC Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından eğitim öğretim hizmetlerinde ve iletişime ilişkin temel alanlarda bir Garanti Markası olarak tanınıyor. İLAD’ın akredite ettiği Radyo, Televizyon ve Sinema lisans programı;  yazılı, görsel ve işitsel tüm mecra ve tanıtımlarında İLAD Garanti Markasını kullanma hakkını elde etmiş sayılıyor.