Kültür Sanat

...

Zamanı Yönet Hayatı Yönet

Zamanı Yönet Hayatı Yönet

Çukurova Üniversitesi (ÇÜ) Türkoloji Araştırmaları Merkezi (ÇÜTAM) Kültür Evi’nin bu haftaki konuğu “Zamanı Yönet Hayatı Yönet” başlıklı konuşmasıyla İşletme Yönetimi Bilim Uzmanı ve Yönetim Danışmanı Oktay Orel oldu.

 

Konuşmasına zaman kavramının tanımını yaparak başlayan Orel, zamanı “içinde belli bir eylemin bulunduğu süre” olarak ifade etti. Zaman yönetimini ise “zamanı mümkün olduğunca etkin ve etkili bir biçimde kullanma ve denetleme sistemi” olarak tanımlayan Orel, zamanın hızla akan günlük yaşam içinde geri döndürülemez, depolanamaz, satın alınamaz, çoğaltılamaz ve yerine konulamaz bir unsur olduğuna dikkat çekti. Konuşmasına, zamanı dört başlık altında inceleyerek devam eden Orel, zaman türlerini şöyle sıraladı; Gerçek Zaman, Algılanan Zaman, Biyolojik Zaman, Ekonomik Zaman, Yönetsel Zaman.

 

“Zaman yönetimi, hedeflerimizi ve önceliklerimizi belirlemekle ilgilidir”

Zaman yönetiminin, hedeflerimizi ve önceliklerimizi belirlemekle ilgili olduğunu belirten Orel, etkin bir zaman yönetimi için neler yapılması gerektiğine dair çeşitli bilgiler verdi. Buna göre, hedefler için eylem planları yapılmasını, bunları gerçekleştirmek için yapılacak işler listesi hazırlanmasını, ajanda tutmayı, enerji seviyesi ve motivasyonu yükseltmeyi öneren Orel,   zaman yönetimi tarzlarına da yer verdi. Orel, bunlar arasında direkt, duygusal, sistematik ve düşünceli tarzı sıraladı. Ardından, her bir tarzın zayıf yönlerine değinerek bu tarzların özelliklerini taşıyan insanların zaman yönetimi için neler yapabileceğini konusunda birtakım önerilerde bulunan Orel, örnek olarak sistematiklerin iletişim kurmayı ve sosyalleşmeyi ihmal etmemeleri gerektiğini ifade ederken duygusalların ise organize olmalarının ve dosyalamaya önem vererek hatırlatıcı notlar almalarının gerektiğini söyledi.  

 

Konuşmasının ardından ÇÜTAM katılımcılarından gelen soruları da yanıtlayan Oktay Orel’e katkı ve katılımlarından dolayı Merkez Müdürü Prof. Dr. Deniz Abik ve ÇÜ Öğretim Üyelerinden Prof. Dr. Hatice Sofu tarafından plaket takdim edildi. Etkinlik anı fotoğrafı çekilmesiyle son buldu.