Bilim

...

Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Anabilim Dalı Akredite Oldu

Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Anabilim Dalı Akredite Oldu

Türkiye’de sayıları 200’ü aşan üniversite arasında ilk 15 Araştırma Üniversitesi arasına girmeyi başaran Çukurova Üniversitesi (ÇÜ), uluslararsılaşma misyonunu ve akredite olma süreçlerini hızla tamamlıyor. Daha önce akredite olan Tıp Fakültesi, bu yıl yeniden reakredite olurken üniversitede bu alanda öncülüğünü sürdürüyor. ÇÜ Tıp Fakültesi’nin anabilim dalları da, birer birer akreditasyon için organize oluyor. Bu kapsamda Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Anabilim Dalı akredite oldu. Akreditasyon Belgesi için tören düzenlendi.

ÇÜ Tıp Fakültesi Dekanlık makamında düzenlenen törenle, beş yıl süreyle geçerli olacak “Kurum Uzmanlık Eğitimi Yeterlik Belgesi”, Türk Plastik Rekonstrüktif Ve Estetik Cerrahi Derneği (TPRECD) Başkanı Prof. Dr. Akın Yücel ve TPRECD Yeterlik Kurulu Başkanı Prof. Dr. Sühan Ayhan tarafından Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Osman Metin Yavuz’a takdim edildi. Törene Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Serdar Özbarlas, Dekan Yardımcıları Prof. Dr. Tunay Sarpel ve Prof. Dr. Ufuk Mete İle Plastik Cerrahi Anabilim Dalı Öğretim Üyeleri; Prof. Dr. Erol Kesiktaş, Doç. Dr. Eyüphan Gencel, Doç. Dr. Cengiz Eser, Dr. Öğr. Üyesi İbrahim Tabakan, Uzm. Dr. Ömer Kokaçya katıldı.

Akredite Ekibi Rektör Prof. Dr. Kibar’ı Ziyaret Etti.
Dekanlıktaki törenin ardından TPRECD akreditasyon ekibi ile Anabilim Dalı Öğretim Üyeleri Rektör Prof. Dr. Mustafa Kibar’ı makamında ziyaret etti.  Ekip, süreç hakkında Prof. Dr. Kibar’a bilgi verdi.

Ocak 2018’de Başlayan Süreç Akreditasyonla Sonuçlandı.

Plastik, Rekonstrüktif Ve Estetik Cerrahi Anabilim Dalı akreditasyon sürecinin Ocak 2018 tarihinde, anabilim dalının Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği akreditasyon kuruluna başvurusu ile başladığını belirten ekip şunları kaydetti;

“Önce anabilim dalından istenen belgelerin hazır olduğu dosya, akreditasyon kuruluna ulaştırıldıktan sonra TPRECD tarafından Plastik Cerrahi Uzmanları Prof. Dr. İbrahim Vargel, Prof. Dr. Sühan Ayhan, Prof. Dr. Eksal Kargı ve Prof. Dr. Mustafa Yılmaz’ın yer aldığı bir ekip oluşturuldu. Anabilim dalı başkanı ile görüşülerek ziyaret takvimi belirlendi. Kesinleşen ziyaret programının ardından 11 Nisan 2018 tarihinde plastik cerrahi anabilim dalına beklenen ziyaret tamamlandı. Kliniğimiz akreditasyon programı, Avrupa Tıp Uzmanları Birliği (UEMS) tarafından hazırlanan “Eğitim Merkezleri Ziyaret Yönergesi” ve TTB-UDEK / UYEK tarafından hazırlanan “Eğitim Kurumlarını Ziyaret Programının Esasları” temel alınarak hazırlandı. Ziyaret eden ekibin hazırladığı rapor, TPRECD Yönetim Kurulunda görüşülerek olumlu olarak değerlendirildi ve onaylandı. Böylece Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Anabilim Dalı akredite edilmiş oldu.”

Prof. Dr. Kibar: “Amacımız Tüm Fakülte ve Tüm Programların Akreditasyon Sertifikasına Sahip Olması.”

Rektör Prof. Dr. Mustafa Kibar ise sürece katkı koyan akademisyenlere ve akredite ekibine teşekkür ederek, amaçlarının tüm fakülteler ve tüm programların Akreditasyon sertifikasına sahip olması ve Üniversitenin kalitesini arttırmak olduğunu söyledi. Üniversitelerin görevinin çağdaş bir eğitim-öğretim gerçekleştirmek olduğuna vurgu yapan Prof. Dr. Kibar, “Ülkenin ihtiyaçlarına uygun nitelikli insan gücü yetiştirmek ve bilimsel araştırmalar yapmak asıl amacımız. Bu amaçların gerçekleşmesinde Fakültelerimiz de önemli görevler üstlenmektedir. Temel bilimlerin öğretildiği merkezler olmaları nedeniyle bu fakültelerin üniversite sistemi içindeki yeri ve katkısı çok büyük. Çukurova Üniversitesi saygın Dünya üniversiteleri arasında yerini almak için uzun süre Avrupa Yüksek Öğretim alanına yönelik olarak gerekli tüm düzenlemeleri yapıp hayata geçirmiş, eğitim-öğretim sistemini evrensel ölçekte kabul edilen standartlara çekmiş ve çekmeye de devam etmektedir. Üniversitemiz, bu bağlamda sahip olduğu üstün nitelikli akademik kadrolar ve geniş eğitim yelpazesi ile ve ayrıca sahip olduğu gelişmiş fiziki alt yapılarla yalnız ülkemizde değil aynı zamanda uluslararası ölçekte de tanınan bir üniversitedir.” dedi.

Ziyaret anı fotoğrafı çekimiyle son buldu.