Bilim

...

ÇÜ Bilim İnsanların Korona Virüse Karşı İlaç Tarama Çalışması İngiltere Merkezli Bilimsel Dergide Yayınlandı

ÇÜ Bilim İnsanların Korona Virüse Karşı İlaç Tarama Çalışması İngiltere Merkezli Bilimsel Dergide Yayınlandı

Çukurova Üniversitesi (ÇÜ) Fen-Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümünün paydaşlarıyla birlikte yürüttüğü Koronavirüse karşı ilaç tarama çalışması İngiltere merkezli bilimsel dergide yayınlandı. 

ÇÜ Fen-Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü, Kilis 7 Aralık Üniversitesi Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü, Afyon Sağlık Bilimleri Üniversitesi Eczacılık Fakültesi ve Universidade Federal do Rio Grande do Sul Üniversitesi Fizikokimya Bölümü ile işbirliği içerisinde yürütülen Koronavirüs'e karşı in silico ilaç tarama çalışması İngiltere merkezli "Journal of Biomolecular Structure and Dynamics" adlı bilimsel dergide "In silico analysis of the interactions of certain flavonoids with the receptor-binding domain of 2019 novel corona virus and cellular proteases and their pharmacokinetic properties" adlı makale başlığı ile yayınlandı. 

Korona Virüs Tedavisine Yönelik Çalışma Sonuçlandı

Biyoinformatik temelli aday ilaç molekülü tarama çalışması Dr. Erman Salih İstifli, Prof. Dr. Bektaş Tepe ve Prof. Dr. Cengiz Sarıkürkçü tarafından Koronavirüs (SARS-CoV-2, 2019-nCoV) tedavisine yönelik olarak başlatılarak, bu süreç içerisinde Brezilya Universidade Federal do Rio Grande do Sul Üniversitesi Fizikokimya Bölümü'nden Prof. Dr. Paulo A. Netz'in de katılımıyla tamamlandı. Dr. Erman Salih İstifli çalışmada farklı bir yaklaşım takip ederek sadece Koronavirus'un spike proteini değil, aynı zamanda konak organizmada (insan) enfeksiyonun ilerlemesinde rol alan cathepsin B, cathepsin L ve TMPRSS2 enzimlerine karşı da yüksek afinite ile bağlanan aday ilaç molekülleri bulduklarını belirtti. Böylelikle Koronavirüs enfeksiyonu ile mücadelede çoklu-hedef yaklaşımının benimsendiğini ifade eden Dr. İstifli bu çalışmanın öne çıkan özelliklerini ise şöyle sıraladı: SARS-CoV-2 enfeksiyonunda tedavide kullanılabilecek potansiyel ilaç moleküllerinin keşfinde Uluslararası işbirliği ile gerçekleştirilmiş olması, Çukurova Üniversitesi Biyoloji Bölümü ve Çukurova Üniversitesi'nin Atomik Yapısal Biyolojibiyolojik moleküllerin yapısı ve dinamiği ile ilgili ilk biyoinformatik çalışması olması, Çukurova Üniversitesinde yürütülen ilk "Moleküler docking" ve "Moleküler dinamik" çalışması olmasıdır.