Kampus

...

Çukurova Üniversitesi Yönetimi Fakültelerle, Üniversitemizin Araştırma Performansını Değerlendirdi

Çukurova Üniversitesi Yönetimi Fakültelerle, Üniversitemizin Araştırma Performansını Değerlendirdi

Çukurova Üniversitesi (ÇÜ) Rektörlük Yönetimi 18 fakülteyi tek tek ziyaret ederek akademisyenlere Çukurova Üniversitesinin stratejik planı, araştırma üniversitesi performans kriterleri, uluslararasılaşma strateji belgesi çerçevesinde Üniversitenin yaptığı etkinlikler hakkında bilgi verdi.

 

Fakültelere ziyaretler Rektör Prof. Dr. Mustafa Kibar başkanlığında Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Seyhan Tükel, Prof. Dr. Halil Elekcioğlu ve Prof. Dr. Şeref Erdoğan’ın katılımıyla gerçekleşti. Geçmiş yıllarda kasım ayında gerçekleştirilen bilgilendirme toplantıları bu yıl şubat ayı içerisinde yapıldı.

 

Rektör Prof. Dr. Kibar Akademisyenlere Sunum Yaptı

Ziyaretlerde Rektör Prof. Dr. Mustafa Kibar tarafından yapılan sunumlarda, son üç yıldır Üniversite ve ilgili akademik birimin performansının yıllık değerlendirilmesi yapılarak, bu konudaki değerlendirmeler direkt öğretim elemanlarına aktarıldı.

Aynı zamanda akademisyenlerin ve fakültelerin bu göstergeler çerçevesinde yaşadığı sorunlar ve diğer ifade edilmek istenen konular iletişim kanalları açık tutularak not edildi. Yapılan bu çalışmayla Çukurova Üniversitesinin araştırma üniversitesi kategorisinde yaptığı çalışmalar tüm öğretim elemanlarıyla paylaşılarak, bu göstergelere tüm akademik personelin sahip çıkması ve bu çerçevede çalışmalarını yönlendirmesi hedeflendi.