Bilim

...

20. Ulusal İktisat Sempozyumu Çukurova Üniversitesinde Gerçekleştirilecek

20. Ulusal İktisat Sempozyumu Çukurova Üniversitesinde Gerçekleştirilecek

20. Ulusal İktisat Sempozyumu 17-18 Ekim 2019 tarihlerinde Türkiye Ekonomi Kurumu ve Çukurova Üniversitesi (ÇÜ) işbirliği ile Çukurova Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nde gerçekleştirilecek.

 

Kuruluşundan bu yana ulusal ve uluslararası çok sayıda seminer, sempozyum ve konferanslar düzenleyen Türkiye Ekonomi Kurumu, Ulusal İktisat Sempozyumlarının yirmincisini 17-18 Ekim tarihlerinde Çukurova Üniversitesi ev sahipliğinde Adana’da düzenleyecek.  20. Ulusal İktisat Sempozyumu “Türkiye Ekonomisi ve Kriz: Sanayisizleşme, İşsizlik ve Enflasyon” tematik başlığı altında gerçekleştirilecek.

 

17-18 Ekim Tarihlerinde Çukurova Üniversitesi Ev Sahipliğinde Yapılacak

Türkiye’nin çeşitli üniversite ve kurumlarından katılım sağlayacak iktisatçılar tarafından davetli ve seçilmiş bildirilerin sunulup tartışma ortamlarının yaratılmasını amaçlayan sempozyumda bu yıl Gülçin Özkan, Refet Gürkaynak, Fatih Özatay, Asaf Savaş Akat, Serdar Sayan, Suut Doğruel, Mehmet Balcılar ve Mustafa Kemal Doğru’nun çağrılı konuşmacı olarak yer alacağı ve toplamda 200’den fazla katılımcı ile gerçekleştirileceği bildirildi. 100’den fazla bildirinin sunulacağı sempozyumda çağrılı konuşmacılar kriz, sanayisizleşme, işsizlik ve enflasyon dinamiklerini Türkiye ekonomisi bağlamında tartışacak.

 

Konusunda Uzman İsimler Sempozyumda Buluşacak

Sempozyumun birinci gününde sabah ve öğleden sonra olmak üzere farklı başlıklar altında her biri 9 paralel oturumdan oluşan iki oturumun düzenleneceğini belirten Sempozyum Tertip Komitesi, oturumlar öncesi King’s College’tan Prof. Dr. Gülçin Özkan’ın "Finansal Kriz, Yükselen Ülkeler ve Türkiye", TOBB ETÜ’den Prof. Dr. Fatih Özatay’ın ise "Karşı-Döngüsel Maliye Politikası, Manevra Alanı ve Türkiye Ekonomisi" başlıklı konuşmalarını yapacaklarını bildirdi. Sabah oturumu sonrası Prof. Dr. Hasan Kazdağlı moderatörlüğünde Bilgi Üniversitesinden Prof. Dr. Asaf Savaş Akat ve TOBB ETÜ’den Prof. Dr. Serdar Sayan’ın Konuşmacı olarak katılacağı “2020’ye Doğru Türkiye Ekonomisi” konulu panelin de gerçekleştirileceğini belirten Tertip Komitesi, ikinci oturum sonrası Doğu Akdeniz Üniversitesinden Prof. Dr. Mehmet Balcılar’ın "Türkiye'de Sanayisizleşme ve Yeni Kapitalizm Sürecinde Maddi Refah ve İyi Yaşamda Coğrafi Değişim: Büyük Veri Işığında Son Çeyrek Yüzyıla Bir Bakış" başlıklı konuşmasını yapacağını ifade etti.

 

200’den Fazla Katılımcı 100’den Fazla Bildiri Sunacak

Sempozyumun ikinci gününde ise toplam 26 paralel oturumu içeren üç oturum düzenleneceğini aktaran Tertip Komitesi oturumlar öncesi Marmara Üniversitesinden davetli konuşmacı Prof. Dr. Suut Doğruel’in "Sanayisizleşme ve Erken Sanayisizleşme: Bazı Gözlemler" başlıklı konuşmasını, 9 paralel oturumlu ikinci oturum sonrası ise yine davetli konuşmacılardan Prof. Dr. Serdar Sayan’ın "Türkiye Ekonomisinde İşsizlik Dinamikleri" başlıklı konuşmasını yapacağı açıklandı. Üçüncü ve son oturumun ardından da davetli konuşmacı Bilkent Üniversitesinden Prof. Dr. Refet Gürkaynak’ın "Türkiye'de Enflasyon Nasıl Düşer, Nereye Düşmeli?" konulu, Hazine ve Maliye Bakanlığı’ndan Dr. Mustafa Kemal Doğru’nun ise "Dünyada ve Türkiye'de Sanayileşme Süreçleri Üzerinde Değiniler" konulu konuşmalarını yapacakları ve ardından “Sonuç ve değerlendirme” başlıklı Panel-II Prof. Dr. Hüseyin Mahir Fisunoğlu moderatörlüğünde gerçekleştirileceği bildirildi.

 

Sempozyum TEK Başkanı Kazdağlı’nın Kapanış Konuşmasıyla Son Bulacak

Panele Çukurova Üniversitesinden Prof. Dr. Mehmet Fatih Cin, Prof. Dr. Fikret Dülger ve İzmir Ekonomi Üniversitesinden Prof. Dr. Celal Naci Küçüker’in konuşmacı olarak katılacağı, Türkiye Ekonomi Kurumu Başkanı Prof. Dr. Hasan Kazdağlı’nın kapanış konuşması ile sempozyumun sona ereceği bildirildi.