Bilim

...

Çukurova Üniversitesi Araştırma Üniversitesi Olma Yolunda Hızla İlerliyor

Çukurova Üniversitesi Araştırma Üniversitesi Olma Yolunda Hızla İlerliyor

Çukurova Üniversiteli Akademisyenler Çukurova Üniversitesinin araştırma üniversitesi misyonu hedefleri kapsamında önemli çalışmalara imza atmaya devam ediyor. Bu kapsamda Moleküler Biyoloji ve Genel Biyoloji anabilim dalında yer alan akademisyenler bilimsel projelerden elde edilen sonuçlardan 2019 yılında 3 patent alarak kayıtlara geçti.

Patent çalışmaları ile ilgili bilgi veren Çukurova Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü Başkanı Prof. Dr. Burhan Arıkan, “Üniversitemizin araştırma üniversitesi vizyonuna katkı yapan, bu yönde özveri ile çalışan, özellikle patent sahibi arkadaşlarım ve çalışmalarda aktif görev alan araştırmacılarımızı candan kutluyor, hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum.” dedi.

ÇÜ Biyoloji Bölümü 3 Ayrı Patent Alarak Kayırlara Geçti

Prof. Dr. Arıkan, Biyoloji Bölümünde Moleküler Biyoloji, Genel Biyoloji, Botanik ve Zooloji olmak üzer dört anabilim dalında yer alan akademisyenlerin birçok konuda araştırmalar, tezler ve projeler gerçekleştirdiğini söyledi. Yapılan proje ve tez çalışmalarının Üniversitenin yeni misyonu doğrultusunda olması ve araştırma üniversitesi hedeflerine ulaşması konusunda gerçekleştirilmesine önem verdiklerini ifade eden Prof. Dr. Arıkan bu doğrultuda, Moleküler Biyoloji ve Genel Biyoloji anabilim dalında yer alan akademisyenlerin içinde yer aldıkları projelerden elde edilen sonuçlardan üçünün 2019 yılında patent alarak kayıtlara geçtiğini söyledi.

2013 Yılı TUBİTAK Teknoloji Geliştirme Ödülüne Layık Görüldü

İlk patentin “Yem Katkısı Olarak Kullanılmak Üzere Ksilanaz Enzimi Üretimi ve Bu Enzimden Toz Preparat ve Kaplanmış Ürün Elde Edilmesi Yöntemi” başlığını taşıdığını belirten Prof. Dr. Arıkan patent detaylarını şu şekilde açıkladı;

“Pof. Dr. Burhan Arıkan, Prof. Dr. Hatice Korkmaz Güvenmez ve Prof. Dr. Sadık Dinçer hocalarımızın 2008 yılında yaklaşık 50 akademisyenin katılımı ile oluşturulan bir çalışma grubu ile yürüttükleri TUBİTAK-YEMEN projesinde, Ksilanaz enzimi ile ilgili sonuç İncelemeli patent statüsünde tescil edildi. Çalışmada bu üç hocamızın sorumluluğunda olan üretici organizmanın doğal ortamdan izolasyonu gerçekleştirilerek, üretilen ksilanaz enziminin bütün özellikleri ortaya çıkarılarak hangi alanlarda kullanılabileceği saptanıp, tavuk yemlerinde eksojen enzim olarak kullanılmasının yolu açıldı. TUBİTAK-YEMEN Projesi 2013 yılı TUBİTAK teknoloji geliştirme ödülüne layık görüldü.”

Tavuklardaki Barsak ve Solunum Yolu Enfeksiyonlarının Önlenmesi ve Tedavisi Amaçlanıyor

İkinci patentin ise  “Biyoaktif Molekül karışımı”başlığını taşıdığını hatırlatan Prof. Dr. Arıkan şu açıklamalarda bulundu.

Proje yazımı Prof. Dr. Burhan Arıkan’a ait AR-GE çalışmalarının yapılması ve sonuçlandırılması aşamalarına kadar fiilen gerçekleştirdiğim, KOSGEB projesi olarak desteklenip ÇÜ TEKNOKENT bünyesinde Berta Ltd. Şti. tarafından yürütülen projeye patent aldık. Proje, tavuklardaki bakteriyel barsak ve solunum yolu enfeksiyonlarının antibiyotik kullanılmadan önlenmesi ve tedavi edilmesi temeline dayanıyor. Ürünün geliştirilmesi, hastalığa neden olan barsak ve solunum yolu enfeksiyonu etkeni bakterilerin izolasyonu, in vitro antibakteriyel etkinin saptanması, etkin karışımların hazırlanması ve saha denemelerinin gerçekleştirilmesinde, şu an Doktora eğitimine devam eden Uzman Biyolog Süreyya Kocamaz aktif şekilde yer alıp katkı sağladı.

Tekstil Endüstrisinde Kimyasal Boyalara Alternatif Oluşturulacak Proje

Bilimsel araştırmalar sonucu üçüncü patentlerini ise “Bougainvillea Glabra (gelin Duvağı) Bitkisinin Renkli Yapraklarından Elde Edilen Bitkisel Boya” başlığını taşıdığını hatırlatan Prof. Dr. Arıkan Proje detayları hakkında şunları söyledi;

“Bölümümüz öğretim üyelerinden Prof. Dr. Hasan Basri İla ve Arş. Gör. Mehmet Tahir Husunet tarafından geliştirilmiş ve üretimi gerçekleştirilmiştir. Laboratuvar koşullarında üretilen ürünün doğal boya olarak kullanılması ile tekstil endüstrisinde kimyasal boyalara alternatif oluşturulacak.”