Kampus

...

“Değişime Hazır Olun–Erasmus+ Özel İhtiyaç Desteği” Semineri Dış İlişkiler Toplantı Salonu’nda Gerçekleşti

“Değişime Hazır Olun–Erasmus+ Özel İhtiyaç Desteği” Semineri Dış İlişkiler Toplantı Salonu’nda Gerçekleşti

Çukurova Üniversitesi (ÇÜ) Dış İlişkiler Birimi Erasmus Koordinatörlüğü Engelli Öğrenci Birimi ve ESN Çukurova tarafından öğrencilere yönelik organize edilen “Değişime Hazır Olun – Erasmus+ Özel İhtiyaç Desteği” semineri, Dış İlişkiler Toplantı Salonu’nda gerçekleşti. Toplantıda Erasmus+ Kurum Koordinatörü Semra Sadık Krupka ve ESN Çukurova temsilcisi Naimcan Demir, Erasmus hareketlilik faaliyetleri ve Erasmus Öğrenci Ağı ESN’nin engelsiz yaşam için gerçekleştirdiği yerel ve uluslararası projelerinden söz etti.

 

Erasmus Yükseköğretimde Bireylerin Öğrenme Hareketliliği kapsamında Öğrenci Öğrenim ve Staj Hareketliliği ile ilgili genel bilgilerle başlayan konuşmada Avrupa Birliği Türkiye Ulusal Ajansı'nın dezavantajlı öğrenciler konusunda önceliklendirdiği durumlar, seçilen öğrenciler için özel ihtiyaç desteği ve refakatçi desteği vurgulandı. Erasmus Kurum Koordinatörü Semra Sadık Krupka, Dış İlişkiler Birimi'nin dezavantajlı bireylerin hareketlilik programlarına teşvik edilmesi ve görünürlüğün artması çalışmalarına devam edeceğini belirtti.

Erasmus+ Özel İhtiyaç Desteği seminerinin ardından öğrencilerin ve akademik danışmanların soruları cevaplandı.

Erasmus Öğrenci Ağı ESN Çukurova temsilcisi Naimcan Demir yaptığı sunumda Avrupa Komisyonu ve Erasmus Öğrenci Ağı ESN’in dezavantajlı bireylerin yükseköğretimde uluslararası hareketlilik fırsatlarından yararlanabilmelerini teşvik etmek amacıyla desteklediği sosyal sorumluluk projelerinden bahsetti. Katılımcılar, Exchangeability (Değiştirilebilirlik) projesi kapsamında hareketlilik programlarıyla ülkemize gelen öğrencilerle dezavantajlı öğrencileri bir araya getirmek ve engelsiz yaşam konusunda farkındalık yaratmak amaçlı yürütülen projeleri büyük bir ilgiyle dinlediler. Ayrıca geçtiğimiz Nisan ayında Yeditepe Üniversitesi’nde organize edilen Erişilebilir Deneyimler Konferansı’nda yer alan sunumlar, projeler ve çeşitli aktivitelerden de örnekler sunan Demir, ESN’nin uzun dönem programlarından biri olan Exchangeability (Değiştirilebilirlik) projesinin dezavantajlı öğrencilerin Erasmus başta olmak üzere hareketlilik faaliyetlerinde bulunmalarını teşvik etmeyi ve öğrencilere aktif katılım sağlayabilecekleri bir öğrencilik hayatı için gerekli koşulları & fırsatları yaratmayı ve toplumu bu konuda bilinçlendirmeyi amaçladığını vurguladı.

 

Erasmus+ Özel İhtiyaç Desteği nedir?

Avrupa Komisyonu, ek bir hibe desteği olmaksızın faaliyetlere katılmaları mümkün olamayacak durumdaki fiziksel, zihinsel veya sağlıkla ilgili özel durumları olan Erasmus+ hareketlilik programlarına katılan öğrenci ve personel için rehberlik, karşılama, fiziksel erişim, pedagojik ve teknik destek ve özellikle ek giderlere katkı sağlamaya özel önem vermektedir. Hareketlilik süresince özel erişim ihtiyaçlarına yönelik olarak aylık olağan Erasmus+ öğrenim veya staj hareketliliği hibesine ilave olarak Erasmus+ fiziksel, zihinsel veya sağlıkla ilgili özel durumlarına yönelik ek hibe vermektedir. Söz konusu ek hibeden faydalanabilmek için Erasmus Kurum Koordinatörlüğüyle iletişime geçmek ve gereken evraklarla birlikte Türkiye Ulusal Ajansına başvuruda bulunmak yeterlidir.