Kültür Sanat

...

ÇÜTAM’da Mevlevi Edebiyatı Anlatıldı

ÇÜTAM’da Mevlevi Edebiyatı Anlatıldı

Çukurova Üniversitesi Türkoloji Araştırmaları Merkezi (ÇÜTAM) Kültür Evi’nin konuğu Erciyes Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Eski Türk Edebiyatı Ana Bilim Dalı öğretim üyesi Prof. Dr. Atabey Kılıç oldu.  Prof. Dr. Kılıç, “Mevlânâ Hazretleri ve Mevlevî Edebiyatı Üzerine” başlıklı sunumunu ÇÜTAM katılımcılarıyla paylaştı.

 

Mevlânâ Celaleddin-i Rûmî’nin hayatına dair bazı bilgiler aktaran Prof. Dr. Kılıç, “Mevlânâ 30 Eylül 1207 yılında bugün Afganistan sınırları içerisinde yer alan Horasan’ın Belh şehrinde doğmuştur. Babası Belh şehrinin ileri gelenlerinden olup sağlığında Sultânü’l-Ulemâ (Bilginler Sultanı) unvanını almıştır. Ancak Mevlânâ’nın babası öldükten sonra onun talebeleri ve müritleri bu defa Mevlânâ’nın çevresinde toplanmış ve onu babasının tek vârisi olarak görmüşlerdir” dedi. Konuşmasına Mevlânâ’nın eserlerinden bahsederek devam eden Prof. Dr. Kılıç, ilk olarak Mesnevî-i Şeriften bahsetti. Bu eserin, klasik Doğu edebiyatında bir şiir tarzının adı olduğunu ve bu sözcüğün “ikişer, ikişerlik” anlamlarına geldiğini söyledi.

 

Mevlevi Şairlerin Şiirlerinden Örnekler Seslendirildi.

Mesnevî’snin 6 büyük ciltten meydana geldiğini ve dilinin Farsça olduğunu belirten Prof. Dr. Kılıç, Mevlânâ’nın Mesnevî dışında başka eserlerine de değindikten sonra Mevlevî edebiyatına dair bazı bilgileri aktardı. Mevlânâ hayattayken çevresinde bulunan ilk kuşak ile beraber onun ardından Mevlevîlik bünyesinde yetişen binlerce tasavvuf ve sanat erbâbının çeşitli faaliyetler gerçekleştirdiğini ve bu faaliyetler sonucunda Türk sosyal ve kültürel hayatında bir Mevlevî zümresinin ve Mevlevî edebiyatının ortaya çıktığını ifade eden Prof. Dr. Kılıç, konuşmasını Nahîfî, Şeyh Galib ve Esrar Dede gibi Mevlevî şairlerin şiirlerinden örnekler vererek tamamladı.

 

ÇÜTAM Kitaplığına Bağışta Bulunanlara Teşekkür Plaket Takdim Edildi.

Toplantı sonunda, ÇÜTAM katılımcılarından gelen soruları da yanıtlayan Prof. Dr. Atabey Kılıç’a katkı ve katılımlarından dolayı Merkez Müdürü Prof. Dr. Deniz Abik ve ÇÜ Türk Dili ve Edebiyatı bölümü emekli öğretim üyesi Prof. Dr. Mehmet Özmen tarafından plaket takdim edildi. Ardından, Kültür Evi kitaplığına bağışta bulunan ÇÜTAM katılımcılarına teşekkür belgeleri verildi.